Nieuw politiereglement bevaarbare waterwegen

Bij deze wensen wij U op de hoogte te brengen dat op 03/10/2006 het nieuwe Koninklijke Besluit dd 24/09/2006 houdende vaststelling van "het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk" is verschenen en aldus in voege getreden.

Tevens wensen wij eraan te herinneren dat vrijwel elke gebruiker van een vaartuig een bijgewerkte versie van de geldende wetgeving aan boord dient te hebben. In dit geval dus een volledig nieuwe wetgeving.

Auteur

  • admin

Comments