Binnenvaart lanceert portaalsite voor waterrecreatie

PromBinnenvaartTen behoeve van de 10.000-n liefhebbers van recreatie op en langs het water, lanceert Promotie Binnenvaart Vlaanderen een gloednieuwe portaalsite . De website met gespecialiseerde informatie richt zich niet alleen tot de individuele waterrecreanten (zoals onder andere toervaarders, zeilers en kanovaarders), en tot de watersportverenigingen, maar ook tot de toeristen en de talrijke toeristische diensten die waterrecreatie opnemen in hun globaal aanbod van voorzieningen.

De waterrecreatie in Vlaanderen mag zich verheugen in een toenemend succes. Dat is niet verwonderlijk, want in verhouding tot zijn bevolking heeft Vlaanderen een van de dichtste netten van bevaarbare waterwegen ter wereld. Het ontdekken van ‘Vlaanderen Vakantieland’ gebeurt steeds meer vanaf rivieren en kanalen, en steeds vaker ook door buitenlandse toeristen.

Veel steden en gemeenten spelen hier de jongste jaren op in en hebben, dikwijls met Europese steun, zeer aantrekkelijke waterpartijen ontwikkeld die stadsvernieuwing koppelen aan een opwaardering van de waterkant. Parallel hiermee zijn nieuwe faciliteiten, infrastructuur, aanlegsteigers, voorzieningen en jachthavens gebouwd. Waterrecreatie is niet alleen meer recreatie op, maar ook langs het water. Zo worden boottochtjes steeds vaker gecombineerd met fietstochtjes of wandelroutes. Bij PromotieBinnenvaart Vlaanderen is hiervoor sedert verscheidene jaren een groeiende belangstelling te merken. Met een nieuw Beleidsplan voor de waterrecreatie, speelt ook de Vlaamse regering op deze nieuwe trendin.

De portaalsite www.waterrecreatie.be is een uitvloeisel van de algemene, zeer succesrijke website www.binnenvaart.be. Eerder lanceerde PBV via haar zusterorganisatie al de gespecialiseerde website www.shortsea.be. De nieuwe website is in het Nederlands, maar al in de eerstvolgende maanden wordt een Duitse versie ter beschikking gesteld – ten behoeve van de vele Duitstaligen die ons land van op het water bezoeken. In een derde stap worden ook een Franse en een Engelse versie voorzien. De portaalsite rond waterrecreatie richt zich ook nadrukkelijk tot een breed publiek, en biedt zowel informatie voor actieve sportbeoefenaars als voor passieve recreanten en gelegenheidsbezoekers.

Boven alles wil de website praktische en onmiddellijk bruikbare informatie ter beschikking stellen. Dat gaat van een reeks waterwegenkaarten en de bedieningsuren en modaliteiten op bruggen en sluizen, tot een overzicht van reglementen, de vereisten om een vaarbrevet te halen en een rubriek met gratis downloads, adressen en nieuwsberichten. De gebruikersvriendelijkheid wordt nog versterkt omdat er twee manieren worden aangeboden om de website te ontdekken: zowel

Auteur

  • WaterTrends

Comments