Afgestudeerden maritieme opleiding kunnen onmiddellijk aan de slag

WaterproofUit de inschrijvingen voor een maritieme opleiding blijkt een toenemende interesse van jongeren voor varende beroepen. Maar de vraag naar afgestudeerden met een nautisch of een technisch-nautisch diploma is nog veel groter. Wie geïnteresseerd is om te gaan varen vindt tegenwoordig onmiddellijk werk in deze sector die traditioneel goed betaalt.

Over werken op het water bestaan er nog veel clichés, die al lang niet meer aan de werkelijkheid beantwoorden. Om een realistischer beeld op te hangen en jongeren te motiveren voor varende beroepen, zetten diverse sectoren de campagne ‘Areyouwaterproof’ op: de koopvaardij, de sleepvaart, de baggersector, de zeevisserij, de binnenvaart, de shortsea shipping, en ook het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid. In al deze sectoren bestaat er een acute nood aan geschoold personeel met een maritieme opleiding.

Die campagnes werpen vruchten af. In talrijke maritieme instituten zijn er thans meer studenten ingeschreven als ooit tevoren: in de Hogere Zeevaartschool (Antwerpen), het Maritiem Instituut Mercator (Oostende), Cenflumarin (Zwijndrecht). Hetzelfde geldt voor de Centra voor Volwassenenopleiding (CVO) in Deurne en Oostende. In de Hogere Zeevaartschool studeren thans meer dan twee keer zoveel studenten als zes jaar geleden, zowel in de afdelingen dek (441 tegenover 204) als machinekamer (111 tegenover 51).

Uit enquêtes blijkt dat jongeren vooral aangetrokken worden door de gunstige verloning, de vele vakantie, werkzekerheid, afwisseling, verantwoordelijkheid en teamgeest. Ook de zin voor avontuur, de wens ‘om de wereld te zien’, interesse voor techniek, en in het algemeen een sterke verbondenheid met het water, komen telkens terug. Ondanks de toename van de interesse, blijft het jobaanbod groter dan het aantal afgestudeerden. Wie een maritieme opleiding met vrucht beëindigt, kan onmiddellijk aan de slag. Vooral voor de afdeling ‘machine’ bestaat er een acute nood. De grote vraag geldt zowel voor studenten met een hogere opleiding, als voor afgestudeerden van het secundair onderwijs, en voor het volwassenenonderwijs. Ook de VDAB organiseert sinds enkele jaren gespecialiseerde opleidingen ‘dek’ en ‘machine.’ Een overzicht van de opleidingen, een opsomming van varende beroepen en sectoren, en een reeks uiterst boeiende getuigenissen van jongeren, zijn te lezen op www.areyouwaterproof.be

Auteur

  • WaterTrends

Comments