Sluizen opnieuw open voor recreatievaart op zondag

SluisVanaf 1 mei worden de sluizen op een groot aantal waterwegen opnieuw geopend voor de recreatievaart op zon- en feestdagen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag uit binnen- en buitenland. In 2005 maakten meer dan 14.000 pleziervaarders gebruik van de uitbreiding der bedieningsuren om op zon- en feestdagen een tochtje te maken op rivieren en kanalen.

Op publieksbeurzen in binnen- en buitenland stelt Promotie Binnenvaart Vlaanderen een sterk groeiende belangstelling vast voor recreatievaart. Vlaanderen telt een dicht net van 1100 km bevaarbare waterlopen, en veel toervaarders vinden er een genoegen in om het platteland of de kunststeden te ontdekken vanaf het water.

Een recente studie wijst ook op het economisch belang van de toervaart:de gemiddelde besteding per dag bedraagt € 26,4.Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag worden in het toeristisch seizoen de sluizen en bruggen ook op zon- en feestdagen bediend.

Het toeristisch seizoen loopt van 1 mei tot de laatste zondag van september. Nauwkeurige cijfers over het aantal toervaarders in Vlaanderen zijner niet, maar deelstatistieken over het aantal motorjachten die geschut worden op zon- en feestdagen geven een indicatie. Hieruit blijkt dat er, alleen al op zon- en feestdagen, meer dan 14.000 toervaarders voorbijkwamen bij bruggen en sluizen. Dat gebeurt vooral op de waterwegen die beheerd worden door ‘Waterwegen & Zeekanaal’.

Op de kanalen die geëxploiteerd worden door ‘De Scheepvaart’ is op zon-en feestdagen vooral het kanaal Bocholt-Herentals in trek met 2872 doorvaarten.Op de waterwegen die uitgebaat worden door de NV Waterwegen & Zeekanaal werden afgelopen jaar op zon- en feestdagen 11.087 motorjachten geteld. Bijna drie kwart daarvan vaarden in Oost- en West-Vlaanderen in het gebied van de afdeling Bovenschelde. Dat beslaat de stroomgebieden van Boven-Schelde, Leie, Dender, Gentse Ringvaart, de kanalen achter de kust en enkele kleinere waterlopen.

In volgorde van belangrijkheid worden hier de meeste doorvaarten geregistreerd bij de bruggen van Moerbrugge en Steenbrugge (Kanaalvan Gent naar Brugge), de sluizen van Merelbeke en Evergem (op deRingvaart om Gent), in Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke (op de Leie) en bij de sluis van Plassendaele.Op de waterwegen van de afdeling Zeekanaal vaarden 917 motorjachtendoor de sluis van Wintam en 347 in Klein-Willebroek. Op de waterwegen van de afdeling Zeeschelde is de Duffelsluis op het Netekanaal meest populair met 345 doorvaarten.

In vergelijking met 2004 was er een beperkte daling van het aantal toervaarders op zon- en feestdagen, wat toegeschreven wordt aan het minder goede weer. Toch is het opmerkelijk dat in 2005 het aantal doorvaarten met 40 procent toenam op het recent gerenoveerde kanaal van Leuven naar de Dijle.

Ook bij de in 2004 heropende sluis van Klein-Willebroek nam het aantal schuttingen op zon- en feestdagen in2005 toe met 37 procent.

De Vlaamse regering heeft recent een Overlegplatform voor Waterrecreatie, -Sport en –Toerisme opgericht, dat een nieuwe impulswil geven aan het recreatief gebruik van de waterweg. Promotie Binnenvaart Vlaanderen verzorgt het secretariaat van dit Overlegplatform.http://www.binnenvaart.be

Auteur

  • WaterTrends

Comments