Watersportverbond en Nederlandse Kano Bond pleiten voor veiliger stuwen

Het Watersportverbond en de Nederlandse Kano Bond (met gezamenlijk 525 verenigingen en ruim 120.00 leden) zijn geschrokken van het bericht dat twee mensen verongelukt zijn en een aantal anderen ternauwernood gered bij het ongeluk bij de stuw in de Berkel bij Rekken.

De precieze toedracht van het tragische ongeval is nog niet bekend, maar de feiten vragen wel om actie. Beide bonden zijn van mening dat bij gevaarlijke stuwen in Nederland hoe dan ook beschermingsmaatregelen genomen moeten worden om dergelijke ongelukken te voorkomen.

Overigens is dit ongeluk niet het eerste. Helaas komt het vaker voor dat vaartuigen over en door stuwen gespoeld worden, maar gelukkig zelden met een zodanige dramatische afloop als gisteren.

In het geval zo’n ongeluk gebeurt bovenstrooms in de nabijheid van een stuw, mag het niet meteen dodelijk zijn. Daarom moeten er maatregelen getroffen worden om dit soort ongelukken te voorkomen. Dat kan vrij eenvoudig, er bestaan goede voorbeelden genoeg. Bekend zijn vangkabels gespannen als laatste redmiddel.

Zowel het Watersportverbond als de Nederlandse Kano Bond pleiten met grote regelmaat hierover bij de vaarwegbeheerders. In de afgelopen jaren is daardoor bij een aantal gevaarlijke stuwen, zoals bijvoorbeeld de stuw bij Borgharen, een dergelijke voorziening getroffen.

Beide organisaties blijven actief pleiten voor het aanbrengen van vanglijnen of –kabels bij stuwen, vooral daar waar een eventuele confrontatie dodelijke gevolgen kan hebben.

Auteur

  • admin

Comments