Afschaffing tolgelden Groote Zeesluis gewenst

Groote zeesluis muidenHet Watersportverbond en HISWA Vereniging pleiten bij het bestuur van hoogheemraadschap van Amstel Gooi en Vecht (AGV) voor het afschaffen van tolgelden bij de Groote Zeesluis bij Muiden. Doordat er tolgeld geheven wordt, kiest een deel van de pleziervaart ervoor om de sluis te vermijden en een stuk van de route over het Amsterdam-Rijnkanaal te varen. Dit kan gevaarlijk zijn omdat dit kanaal intensief door de beroepsvaart wordt bevaren.

De Groote Zeesluis ligt aan de Vecht, deze rivier vormt een belangrijke route voor de recreatievaart. Ook uit de plannen van het kabinet, eerder deze maand, bleek het belang van de recreatievaart op de Vecht. In deze plannen is voorzien in een aquaduct bij de A1 bij Muiden.

Het Watersportverbond en HISWA Vereniging proberen al langer om de route over de Vecht aantrekkelijker te maken. Dit gebeurd samen met partijen als Vechtgemeenten, Rijkswaterstaat, Waternet en provincies. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: het op elkaar afstemmen van brug- en sluisbedieningstijden, het opheffen van de middagsluiting van de bruggen en het realiseren van wachtplaatsen waar nodig.

Het afschaffen van de tolheffing zal de pleziervaart zeker stimuleren om over de Vecht te varen in plaats van over het Amsterdam- Rijnkanaal. Zowel Watersportverbond als HISWA Vereniging vinden dit uit veiligheidsoogpunt absoluut wenselijk.

Auteur

  • admin

Comments