Geen waterwegenvignet meer vereist op de Beneden Zeeschelde

Beneden ZeescheldeZopas vernemen wij via de DAB Loodswezen hetvolgende bericht ter attentie van alle vaarweggebruikers; meer specifiek betreffende de recreatievaart:

“De waterweggebruikers worden in kennis gesteld dat er vanaf 1 januari 2008 geen waterwegenvignet meer vereist is voor de recreatievaart op de Beneden-Zeeschelde.

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenen van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet van 7 april 1993 zal zo spoedig mogelijk worden aangepast.”

Deze materie werd door de Vlaamse yachting Federatie (VYF) aangekaart bij de betrokken Ministeries op 23/06/06 en mogelijks heeft deze inbreng bijgedragen tot deze nieuwe regelgeving.

Auteur

  • admin

Comments