Watersportverbond vindt aantal inzamelstations vuilwater ontoereikend

Tank-vuilwaterstationSinds 1 januari 2008 is het activiteitenbesluit van toepassing op het beheer van jachthavens. Jachthavens zijn onder andere verplicht een installatie te hebben voor het uitpompen van vuilwater uit een plezierjacht. Dit houdt nauw verband met het lozingenbesluit voor pleziervaartuigen, dat op 1 januari 2009 in werking treedt en waarbij het verboden is om toiletwater van een pleziervaartuig te lozen.

Voor zover bekend zijn er momenteel ongeveer 300 inzamelstations voor vuilwater. Afgezet tegen een geschat aantal van 250.000 kajuit zeil- en motorjachten lijkt dit ontoereikend.

Het Watersportverbond heeft een peiling gehouden onder haar leden. Daaruit blijkt dat onze leden grote stagnatie voorzien bij het afvoeren van vuilwater, vooral in de weekenden. Daarnaast concluderen wij in de praktijk dat de uitpompvoorzieningen die beschikbaar zijn regelmatig buiten werking of slecht bereikbaar zijn.

Omdat er naar verwachting vanwege het lozingenverbod voor de pleziervaart een groter aanbod van vuilwater gaat komen, hebben wij de minister van Ruimte en Milieu gevraagd constructief mee te denken over het stimuleren van locaties van pompstations. Wij zijn er van overtuigd dat het essentieel is om voldoende pompcapaciteit beschikbaar te hebben om het lozingenverbod voor pleziervaartuigen succesvol te kunnen implementeren. Wij hebben de minister dan ook verzocht om samen met onder andere het Watersportverbond te zoeken naar mogelijkheden en stimulerende maatregelen zodat jachthavens het activiteitenbesluit gaan naleven.

Bron: watersportverbond.

Labels

Auteur

  • WaterTrends

Comments