Vraag verplichte reddingsvest binnenvaart klinkt alsmaar luider

LifejacketNaar aanleiding van een tragisch ongeval vorige week op het Volkerak, Zuid-Holland, stelt de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer dat werknemers op binnenvaartschepen altijd een reddingsvest zouden moeten dragen als ze boven aan dek werken. Bij dit ongeval verdween een 28-jarige matroos, afkomstig uit Urk. Men is tot op vandaag nog steeds op zoek naar het lichaam van de onfortuinlijke man.

De grote zoekactie, opgezet door de waterpolitie en geholpen door de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen, toevallig opgericht en gevestigd in de woonplaats van het slachtoffer, leverde nog geen resultaat op. Men vermoedt dat de matroos dinsdagavond van boord is gevallen, kort na het uitvaren vanaf de Krammersluis richting Willemstad. De voortros was netjes opgerold, maar de achtertros nog niet.

Kees de Vries, directeur van Schuttevaer, stelt dat zijn belangenvereniging al geruime tijd vragende partij is voor het verplicht dragen van reddingsvesten en voert hierrond al lang campagne. “Elk jaar verdrinken wel enkele personeelsleden, onder wie ook zeer ervaren schippers.” En een verplichting in de beroepsvaart, zou ook gevolg kunnen krijgen in de pleziervaart, waar ook jaarlijks enkele slachtoffers vallen onder gelijkaardige omstandigheden.

Wettelijk bestaat er blijkbaar geen dergelijke verplichting. De werkgever heeft enkel de wettelijke plicht ‘te zorgen voor een veilige werkomgeving’. Mensen van de overheidsdienst Arbeidsinspectie, die toezien op de veiligheid van het personeel in de binnenvaart, waren nog niet bereikbaar voor uitleg of enig commentaar.

Ondertussen wordt het zoeken verdergezet.

Bron: De Stem

Labels

Auteur

  • WaterTrends

Comments