Brochure vaarregels in beeld en het Vademecum van de pleziervaart in België

Brochure vaarregels in beeldVanaf 1 oktober 2009 trad het nieuwe "Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren" in werking. De brochure "Vaarregels in beeld" geeft in tabellen en schema's een overzicht van deze nieuwe op CEVNI (Code européen des voies de navigation intérieure) gebaseerde vaarregels.

Het vademecum van de pleziervaart in België is bijgewerkt op 1 oktober. De brochure bevat een beknopt overzicht van de vereiste certificaten, de voorwaarden voor afgifte en de plaatsen waar ze kunnen worden bekomen.

Download hieronder de brochures

Auteur

  • admin

Comments