VVW vraagt erkenning Noordzee-watersporter als bedreigde diersoort

VVW vlagAlgemeen voorzitter Steven Desloovere van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) heeft in een open brief aan federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) en de West-Vlaamse volksvertegenwoordigers gevraagd om de watersporter op de Noordzee te erkennen als bedreigde diersoort. De VVW wil via de procedure uit de wet op de Mariene Milieus dezelfde rechten verkrijgen voor de watersporter als voor een reeks wormen en pieren die aan de Kust leven.

Desloovere doet de aanvraag na een reeks vaststellingen. Sinds de wet op de Mariene Milieus van kracht werd, zijn op zee tal van gebieden afgebakend waar zelfs het zeilen en surfen als milieubedreigende sporten worden aanzien. "We stellen echter vast dat het aantal aalscholvers, zeehonden en bruinvissen zienderogen toeneemt", motiveert Desloovere. "Daartegenover staat dat de watersportmogelijkheden aan de Kust slinken met 25 procent per vijf jaar."

De VVW verwijst onder meer naar het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand & Dijk. Dat plan dat door het West-Vlaamse provinciebestuur is opgemaakt voorziet in twaalf watersportverenigingen langs de kustlijn die hun accommodatie mogen uitbreiden met het oog op een verbetering van de sportiviteit, toerisme en hygiëne.

Surfers Paradise in Knokke krijgt evenwel tegenwind door de bouw van nieuwe luxeappartementen; het voortbestaan van VVW Heist, de grootste watersportschool aan de Kust, is bedreigd door verzanding en Surfcity in Zeebrugge kreeg het bevel om binnen de zes maanden te verdwijnen. "Ondanks de adviezen van de West-Vlaamse provincieraad en de Brugse gemeenteraad besliste minister Dirk Van Mechelen (Open vld) om het hele Zeebrugse strand groen in te kleuren", aldus de VVW.

Bron: BELGA NEWS AGENCY

Auteur

  • admin

Comments