Frisse wind waait door watersportbranche

Frisse wind waait door watersportbrancheNa de teruggang in de productie van boten in het jaar 2009, met 60 % ten opzichte van het topjaar 2006, is de vraag naar schepen in het eerste halfjaar van 2010 weer toegenomen.
In vergelijking met dezelfde periode in het vorige jaar, is de productie volgens de gegevens van de brancheorganisatie weer met ongeveer 12 % gestegen.

Alles bij elkaar zal de omzet van goederen en diensten in de watersportsector in Duitsland in 2010 met zo’n 4,7 % stijgen naar 1.726 miljard euro ( was 1.649 miljard in 2009).

Deze positieve ontwikkeling wordt bevestigd door de halfjaarresultaten van de conjunctuur barometer van de branchevereniging Bundesverband Wassersportwirtschaft. 39,3 % van de ondervraagde ondernemingen beoordeelden hun bedrijfssituatie als zijnde beter, vergeleken met het vorige jaar. Dat jaar bedroeg dit percentage slechts 17,2 %.
De stijging heeft betrekking op nagenoeg alle sectoren van de watersportbranche. Vanzelfsprekend valt het wel het meeste op in de sector van de nieuwe boten, omdat juist dit segment bijzonder zwaar getroffen werd door de ineenstorting van de markt.
In het segment van de zeiljachten beoordeelde 56,8 % - vorig jaar 23,5 % - de toestand als beter dan vorig jaar.
In het motorbotensegment bedroeg dit getal zelfs 59,6 %, tegen vorig jaar
24,5 %.

Ook de conjunctuur van de komende twee tot drie jaar wordt duidelijk positiever beoordeeld: 38.1 % - vorig jaar 24,1 % - neemt aan dat het in de komende jaren economisch beter zal gaan.
Het positieve herstel is ook zichtbaar in de exportcijfers. In het eerste halfjaar van 2009 is het aantal geëxporteerde jachten, vergeleken met die periode in het jaar ervoor, met 13,5 % gestegen ( waardestijging 12,9 %). Vooral in het zeiljachtensegment zien de bouwers een flink herstel. In het eerste halfjaar van 2010 is de export in de belangrijke klasse van 7,5m tot 12m. lengte, met 48,5 % gestegen (waardestijging 29,2 %). Alles bij elkaar werden er 864 zeilachten met een gezamenlijke waarde van ruim 78 miljoen euro naar het buitenland geëxporteerd. Dit laat zien dat ook in de voor de Duitse jachtbouw zo belangrijke Europese markt, de vraag naar boten gestabiliseerd is. Scandinavië, Groot Brittannië, Frankrijk en Nederland laten een vergelijkbaar beeld zien.

De voorraden bij bouwers en handelaren zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Moeizaam blijft echter – in heel Europa, de verkoop van grotere jachten. Dat geldt met name ook voor de megayachten. Bij deze vraaguitval is naast de algemene conjuncturele neergang ook de fors gedaalde prijs van gebruikte boten een belangrijke negatieve factor bij de verkoop van nieuwe schepen.

Prijsdaling bij gebruikte boten

Dalende prijzen van gebruikte schepen beïnvloeden ook de verkoop van kleinere nieuwbouwschepen. De afstand tussen nieuwbouwprijs en waarde van beschikbare schepen wordt steeds groter. Dit bemoeilijkt de verkoop van nieuwe jachten. Ondernemers reageren op deze situatie door gunstig geprijsde speciale modellen te bouwen en extra marketinginspanningen te verrichten in het segment van de gebruikte boten.

Tegelijkertijd maken deze omstandigheden het voor nieuwkomers in de watersport makkelijker om in te stappen. Gunstig geprijsde, goed onderhouden en goed uitgeruste gebruikte boten bieden de ideale mogelijkheid om de eerste ervaringen in de watersport op te doen.

Branche moet nieuwe kopersgroepen benaderen

Tot nu toe heeft de branche kunnen profiteren van de grote groepen watersporters die in de jaren 70 tot 90 het water opgingen. Op de lange termijn is dat niet voldoende om de branche in Duitsland op het huidige niveau te houden. De sector zal daarom moeten besluiten om zich in de toekomst consequent te richten op het werven van nieuwe groepen watersporters.

Een eerste aanzet is de PR actie van het Bundesverband Wassersportwirtschaft die in september begonnen is. Een vijftal korte TV fims over de thema’s zeilen, motorboten, houseboats, sportboten, kano’s, kajakken en duiken moeten de watersport extra bekendheid geven. De actie wordt ondersteund door een internetportal – www.entdecke-wassersport.de – waar verdere informatie over de verschillende watersportactiviteiten wordt verschaft .
De doelgroepen zijn mensen met affiniteit voor de watersport in de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar. De films worden uitgezonden via regionale zenders en ook als gratis materiaal ter beschikking gesteld aan zowel publieke als commerciële zenders.

Overige marktsegmenten op het goede niveau van vorig jaar

Ook de overige marktsegmenten van de watersportsector profiteren van de verbeterde stemming. Dat is des te verbazingwekkender omdat de segmenten uitrusting en toebehoren, charter, reparatie en refit, dienstverlening en de duiksport toch al nauwelijks veren hebben moeten laten in het toch zware economische jaar 2008.

Uitrusting & toebehoren

Ondanks het koude voorjaar tekenen zich in het segment toebehoren & uitrusting omzetten af, die op hetzelfde en tevredenstellende niveau van het vorige jaar liggen. Ongeveer twee-derde van de ondervraagde ondernemers meldt eenzelfde of betere omzet dan vorig jaar. Scheepseigenaren investeren nog steeds in het waardebehoud van hun boot. Dat geldt in het bijzonder voor hoogwaardige technische uitrusting zoals verwarmings-, koelings- en kookapparatuur, maar evenzo voor navigatie- en veiligheiduitrusting.
Ook entertainmentinstallaties zijn veelgevraagd.

Chartermarkt

Hetzelfde geldt voor de chartermarkt. Weliswaar heeft het WK voetbal in juni een lichte boekingsdaling veroorzaakt, maar alles bij elkaar liggen de boekingen zowel voor het Oostzee gebied als in het binnenland op hetzelfde goede niveau als vorig jaar. De aanbieders profiteren hier duidelijk van de algemene trend om de mooiste dagen van het jaar in eigen land door te brengen. Een lichte boekingsterugloop valt te constateren bij de buitenlandse bestemmingen. Over het totaal van dit segment spreekt 62,5 % - vorig jaar 63,6 % - van de ondernemingen van betere of dezelfde omzetten als vorig jaar om deze tijd.

In zijn algemeenheid geldt dat chartergasten een breed allesomvattend servicepakket van de aanbieders steeds meer op prijs stellen. Een prettige omgeving wordt evenzeer gewaardeerd als uitstekende voorzieningen in de vertrekhaven, net zo als vaarroutesuggesties met toeristische streekinformatie, gratis weerberichten en noodhulp de klok rond.

Reparatie, service en refit

Reparatie, service en refit blijven voor veel bedrijven de stabiele factor in hun bestaan. Dit segment van de markt profiteert traditioneel als het nieuwbouwsegment een zwakke periode kent. Veel jachteigenaren besluiten hun boot verder te gebruiken en te investeren in het waardebehoud van hun schip, of kiezen zelfs voor een complete renovatie.
De refitbedrijven zitten zeer ruim in de orders en vergroten hun capaciteit. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel doet zich daarbij echter gevoelen en stelt grenzen aan de uitbreidingsbehoeften.

De duiksport

Voorop in de marktbarometer loopt de duiksport. 75 % van de ondervraagde ondernemingen – vorig jaar 45,5 % - beoordeelden de ontwikkelingen vergeleken met vorig jaar als gelijk of beter. Zelfs in vergelijking van de jaren 2008 en 2009 heeft de omzet van de vakhandel een stijging van bijna 8 % genoteerd. In de eerste acht maanden van 2010 kon de sector opnieuw 2,2 % stijging ten opzichte van vorig jaar noteren.

Samenvatting en vooruitblik

Samenvattend kan gesteld worden dat de marktstemming in de watersportsector zowel in Duitsland als in de rest van Europa duidelijk verbetert. Verdere ontwikkelingen zullen er duidelijk van afhangen of het vertrouwen van de consument in de verdere economische ontwikkelingen verder toeneemt.
Investeringen in relatief kostbare vrijetijdsgoederen die bovendien een lange termijn aanschaf zijn, worden slechts dan aangeschaft als overtuiging, optimisme en vertrouwen het maatschappelijk klimaat bepalen.
Ondanks de nog steeds bestaande conjuncturele risico’s rekent de branche er toch op dat de economische opleving zich ook in het jaar 2011 zal voortzetten.

De belangstelling van de internationale wereld van de watersport focust steeds meer op “boot Düsseldorf”, als dé centrale marktplaats voor maritieme goederen en dienstverlening in het hart van Europa. De vrijwel allesomvattende presentatie van het maritieme aanbod creëert waardevolle synergie-effecten, waarvan alle sectoren van de branche profiteren en de circa 50.000 buitenlandse bezoekers zorgen voor een internationaal karakter dat uniek is in de wereld van de watersportbeurzen.
Daarom ziet de branche boot Düsseldorf 2011 vol vertrouwen en optimisme tegemoet!

Labels

Auteur

  • admin

Comments