Petitie: bezuinig niet verder op watersport!

PetitieNederland telt jaarlijks meer dan een miljoen mensen die het water op gaan en gebruik maken van de Nederlandse wateren. Deze wateren, het Nederlands toervaartnetwerk, zijn in gevaar. Door bezuinigingen van de overheid en het verleggen van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de Provincies ontstaat versnippering. Niet alleen is het onderhoud van het vaarwater in het geding, maar ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen.

Kwalijke zaak
‘Een kwalijke zaak’ zo vindt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. ‘We maken ons hard om Nederland bevaarbaar en betaalbaar te houden, deze versobering brengt de watersport in gevaar.

Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van de watersport ontstaat. Gevolgen hiervan uiten zich niet alleen in minder onderhoud aan voorzieningen en vermindering van brug- en sluisbediening, maar ook de toename van vaarheffingen en het onttrekken van vaarwater aan het toervaarnetwerk. Het landelijk toervaarnetwerk is gebaat bij een nationale visie.’

NOC*NSF
De petitie is in samenwerking met NOC*NSF in het leven geroepen om de overheid te wijzen op de risico’s van verdere versobering van het toervaarnetwerk. NOC*NSF vertegenwoordigt meer dan 4 miljoen sporters in Nederland.

Om te kunnen blijven genieten van het water en de natuur en als waterrecreatie te blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke doelen, is het nodig om de negatieve gevolgen van de decentralisatie en bezuinigingen te minimaliseren. ‘NOC*NSF stimuleert de sportparticipatie. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk mensen samen kunnen genieten van sporten op het water’, aldus Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF.

8 april
De petitie wordt door het Watersportverbond en NOC*NSF op 8 april aangeboden aan de Tweede Kamer. Teken nu de petitie ‘behoud het toervaarnetwerk'.

Het Watersportverbond
Het Watersportverbond vertegenwoordigt zo’n 450 watersportorganisaties in Nederland en zijn er circa 100.000 sporters lid van het Watersportverbond. Daarnaast is het Verbond er ook voor de bijna 1 miljoen watersporters die buiten het verenigingsleven om van de Nederlandse waterwegen genieten. Het Watersportverbond zet zich dag en nacht in om een leven lang zorgeloos watersporten mogelijk maken. Nederland is en blijft een watersportland.

www.petities24.com/behoud_het_toervaartnet

Auteur

  • admin

Comments