Scheepvaartpolitie start zomercontroles

ScheepvaartpolitieDat de pleziervaart meer te maken krijgt met regelmatige controles is geen geheim. Meer nog, er worden deze zomer een aantal georganiseerde controles aangekondigd. Waar in het voorjaar de nadruk lag op de verschillende activiteiten van de toervaarders is deze zomer de kust aan de beurt.

De verkeersveilige woensdagen zullen enerzijds de kustjachthavens aandoen en anderzijds de strandclubs om de nieuwe regelgeving voor “brandingssporten” toe te lichten. De acties in de kustjachthavens gaan door in samenwerking met FOD Mobiliteit en dit telkens op woensdag. Op 6 juli in Zeebrugge, op 27 juli Oostende, op 10 augustus Blankenberge en op 24 augustus in Nieuwpoort. Daarnaast blijft de Scheepvaartpolitie actief met 4 nationale acties op de binnenwateren met nadruk op uitrusting, alcohol, registratie. De data worden later bekendgemaakt.

De reguliere werking focust altijd op veiligheid. De uitrusting met nadruk op zwemvesten, noodsignalen en brevetten en(z)erzijds en de wettelijke documenten (registratiedocument / vlaggenbrief) anderzijds. Naargelang de aard van overtreding stelt SPN een proces verbaal (onvoldoende reddingsmiddelen, alcohol) dan wel een proces verbaal van waarschuwing (bij lichte overtreding waar betrokkene een periode krijgt om zich in regel te stellen) of in enkele gevallen wordt een mondelinge waarschuwing gegeven (bv indien aanstalten gemaakt wordt voor afvaart maar het vaartuig nog niet vertrokken is van de ligplaats).

Sinds kort worden de controlegegevens uitgewisseld met de controleploegen van de FOD Mobiliteit teneinde zoveel (als) mogelijk dubbele controles te vermijden. SPN is er zich terdege van bewust dat het stukje PLEZIER in het woordje pleziervaart belangrijk is maar budgettaire en andere prioriteiten hebben soms voorrang op "mindere" ongemakken.

Bronnen:
- Commissaris Patrick Helsmoortel van de scheepvaartpolitie
- VVW

Auteur

  • admin

Comments