Rookvrije GTL diesel verkrijgbaar in Zeeland (video)

GTL dieselU kent het wel, even de motor starten en de haven staat blauw van de rook. Menig eigenaar van een jacht ergert zich hieraan. Ook bij het voor de wind varen willen de uitlaatgassen nogal eens voor ergernis zorgen door de stank welke uit de uitlaat komt. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit in Nederland negatief beïnvloed door onder andere de uitstoot van fijnstof.

Shell introduceert daarom een nieuwe brandstof: GTL FUEL, waar bij gebruik de uitstoot van roet, fijnstof, SOx (zwaveloxiden) en NOx (stikstofoxiden) flink omlaag gaat zodat de luchtkwaliteit verbetert wordt.

Wat is GTL FUEL?
GTL staat voor Gas-to-Liquids. Het is een super schone dieselbrandstof die gemaakt is van aardgas. Via een ingewikkeld proces wordt dat aardgas omgezet in een synthetische diesel. Het kan zonder aanpassingen direct in elke dieselmotor gebruikt worden. Je hoeft niets aan je motor te doen, je kan voor elke dieselmotor gewoon GTL FUEL tanken. GTL heeft geen kleur, het ziet er uit als schoon water. Het belangrijkste verschil tussen GTL Fuel en gewone diesel is dat GTL van aardgas is gemaakt en diesel van aardolie. Daarnaast zit deze brandstof in een lagere gevarenklasse.

Enkele voordelen van GTL
Naast de sterke reductie van NOx en fijnstof heeft GTL meer gunstige eigenschappen. Het product is biologisch afbreekbaar, het heeft een CFPP (Cold Filter Plugging Point) van -20°C. Tevens heeft het een Cetaangetal van 70, wat betekent dat de ontbrandingssnelheid van de brandstof bijna twee keer zo snel is als bij gewone diesel. Door deze schone verbranding wordt de smeerolie minder belast met roetdeeltjes wat een gunstig effect heeft op eventuele vervuiling van de motor. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat SHELL GTL FUEL de ‘Lean & Green’ award heeft gekregen.

GTL FUEL - Gas To Liquid – is schone diesel en rook- en kleurvrij.

Belangrijkste voordelen:
- schonere verbranding dus minder rook
- betere luchtkwaliteit
- geluid vermindert met 4dB
- hogere ontbrandingssnelheid
- gehele jaar door tot -20°C
- GTL Fuel is niet toxisch, maar wel reukloos en biologisch afbreekbaar
- GTL Fuel is niet schraal in tegenstelling tot LNG

Voor wie?
Zoals eerder gezegd is GTL toepasbaar in alle dieselmotoren. Er zijn segmenten waar GTL meer comfort biedt doordat er minder stankoverlast is. Te denken valt aan watersport, passagiersvaart, landbouw, binnenvaart en aannemerij.

Waar in Zeeland?
Er kan bij Jos Boone sinds kort GTL fuel getankt worden naast gewone diesel. In Zeeland zijn ze op het water de eerste, in Friesland zijn er al meer en eigenlijk overal wordt het enthousiast ontvangen.

Omdat het een stuk milieuvriendelijker is, is bijvoorbeeld Rondvaart Middelburg al een aantal keer bij Jos Boone langszij geweest om GTL te tanken!

Auteur

  • admin

Comments