Uitvoerinsgplan Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort is bekend

Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort

Op donderdag 24 oktober zette de provincieraad het licht op groen voor de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort'.

Sabien Lahaye Battheu (Open VLD), de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, licht een en ander toe.

"Het plangebied van 81,6 ha is gelegen aan de rechteroever van de IJzer, tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Daarmee bevat het plangebied ook het bestaande jachthavendok 'Portus Novus'. Ten zuiden daarvan komt een nieuw dok, die plaats zal bieden aan een 500-tal jachten."

"Rond het nieuwe dok zal ook een nieuw stadsdeel worden ontwikkeld met ruimte voor 1.000 wooneenheden, horeca, handelszaken en jachtgebonden bedrijvigheid."

Uit de reacties op Facebook leren we dat vele inwoners van Nieuwpoort niet opgezet zijn met het nieuwe uitvoeringsplan. Volgens hen overschrijdt dit immobiliën zonder enige twijfel alle draagkracht van de stad Nieuwpoort en omgeving.

Men wil hier duidelijk een Oosteroever zoals in Oostende realiseren, terwijl de omgeving noch qua invalswegen, noch qua waardevolle natuur vergelijkbaar is. Net als voor de Oostendse Oosteroever wordt de nieuwe jachthaven in Nieuwpoort als verkoopargument door de makelaars gebruikt terwijl er geen nood is aan nieuwe ligplaatsen.

Jachthaven Nieuwpoort

Plan jachthaven Nieuwpoort

Labels

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments