Oprichting stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer

Oprichting stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer

Op de eerste dag van de HISWA Amsterdam Boat Show in RAI Amsterdam hebben HISWA Vereniging en het Watersportverbond een nieuwe stichting in het leven geroepen die zorg draagt voor de organisatie van het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer.

Geert Dijks, directeur HISWA Vereniging, verrichtte samen met de directeur van het Watersportverbond de oprichtingshandeling in bijzijn van een notaris. Een nieuw bestuur bestaande uit zeven vertegenwoordigers van commerciële en verenigingshavens rondom de meren staat klaar om de handen uit de mouwen te steken.

De watersportsector ondervindt sinds jaren grote hinder van de hoog groeiende Fonteinkruiden in het IJsselmeergebied. Om de bevaarbaarheid te behouden is het van groot belang dat er voldoende en tijdig gemaaid wordt. Door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen private en publieke partijen is gedurende vijf jaar vanuit verschillende overheden geld beschikbaar om de waterplantenproblematiek aan te pakken. Voorwaarde daarbij is dat de waterrecreatiesector zich organiseert in een duurzaam zelfredzaam samenwerkingsverband. De nieuwe stichting is het antwoord voor het gebied IJmeer en Markermeer.

Regels verruimen

De stichting ondersteunt bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden in het IJmeer en Markermeer. Dit betekent dat zij jaarlijks samen met gebruikers inventariseert waar de waterplanten groeien en waar gemaaid kan worden. Het doel is dat de beschikbare financiële middelen vanuit de overheden optimaal worden ingezet om daarmee zoveel mogelijk vaarareaal voor de gebruikers te realiseren. Het maaien van de fonteinkruiden is via de handreiking maaien waterplanten ook aan strikte regels gebonden. De stichting wil proberen de regels te verruimen. Voor de uitvoering van de maaiwerkzaamheden worden marktpartijen benaderd.

"Wij gaan ondersteunen bij de uitvoering van de maaiwerkzaamheden", vertelt Willem Beunis, voorzitter van de nieuwe stichting. "Dit betekent dat wij in onderhandeling gaan met marktpartijen die kunnen maaien en samen met gebruikers uit het gebied kijken waar de knelpunten zijn, zodat de juiste plekken aangepakt worden. Wij willen met de beschikbare middelen van de verschillende overheden zoveel mogelijk veilig vaarareaal realiseren, want het is natuurlijk een prachtig en uniek vaargebied voor kleine en grote boten. Daar zetten wij ons graag voor in!"

Position paper

Betrokken partijen hebben een position paper over de overlast van waterplanten voor de watersport opgesteld.

Labels

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments