11de Water-rAnt – beleef de meest authentieke scheepssfeer van Het Eilandje

Water-rAnt

Antwerpen dankt haar welvaart aan het water. Op het kruispunt tussen zout water van de zeeën en het zoete bovenstroomse water van de rivieren en de kanalen is hier het ‘A-Typische’ karakter ontstaan waar de wereldhaven, de stad en haar bewoners mee pronken.

Dat karakter is eeuwenlang gevormd door de scheepvaart. Behalve het verzorgen van transport zijn schepen en schippers – bemanningen en bevrouwingen een onderdeel van een boeiende en unieke cultuur. Hun tradities, normen en waarden, maar ook hun dynamiek en zijn de hoeksteen van een wervelende wereld van watererfgoed, nat en droog.

Koen Kennis, schepen voor toerisme vertelt:

“Water-rAnt brengt eind september een dynamische hommage aan de relatie die de stad, de haven en de Schelde met elkaar hebben. Meer dan honderd authentieke schepen met bemanningen, rondvaarten en het contact met de watererfgoedzorgers doen appel op ons A-typisch karakter. En zelfs als er geen schippersbloed door uw aders stroomt, kunt u zich hier een weekend lang toch een matroos of kapitein voelen.”

Die wereld ontrolt zich op 27 t/m 29 september in de oude dokken rondom het MAS, in het hart van het Eilandje.

Belangrijkste thema’s

  1. Graanzuiger / Elevator nr. 19 – getuige die de overgang van manueel labeur naar industriële schaalvergroting markeert.
  2. Rondvaarten naar de Droogdokken: ontsluiting van een unieke zone van havenactiviteit en de krijtlijnen voor een nieuw nautisch bezoekerscentrum boordevol Antwerps Watererfgoed.
  3. 500 jaar Van Schoonbeke: met de komst van de Kamper Kogge en tientallen reenactmentgroepen wordt de havensfeer van toen gecreëerd.
  4. 150 jaar Verbindingsdok: het ontstaan van het Eilandje: met de opening van dit dok werd de watercirkel rond het oorspronkelijke Eilandje een feit.

Water-rAnt 2019 is vanouds gratis toegankelijk. In 2017 trok Water-rAnt 35000 bezoekers.

Labels

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments