Lagere registratietarieven voor Belgische pleziervaart en geen dubieuze registraties meer

Belgische pleziervaart vlag

Vanaf 1 april gaan de tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten voor de Belgische pleziervaart omlaag. De prijsdalingen zijn een gevolg van een reeks administratieve vereenvoudigingen en van de bijkomende digitalisering. Het kabinet van minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) wijst er wel op dat, “gelet op de huidige situatie om alles ondertekend en gepubliceerd te krijgen dit met enkele dagen vertraging kan ingaan”.

Na de nieuwe wet op de pleziervaart, die intussen twee jaar oud is, kwam er ook een unieke registratiebrief. Die kwam in de plaats van de vlaggenbrieven op zee en immatriculatiedocumenten op de binnenwateren. Door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, kunnen extra kosten worden bespaard.

Geen Belgische vlag meer zonder band met België

Bovendien zal het aantal aanvragen verminderen. De nieuwe wet schrijft immers een band met België voor om een pleziervaartuig onder Belgische vlag te kunnen inschrijven. Dat zal het aantal buitenlandse – “vaak dubieuze” – aanvragen doen dalen, net als de werklast, verwacht De Backer.

In Spanje is het namelijk bon ton dat Spanjaarden hun eigen pleziervaartbelastingen en pleziervaart wetgeving ontwijken via een Belgische registratie.

Retributie kleinzeilerij daalt naar 30 euro

Vanaf 1 april zal de retributie voor vaartuigen van de kleinzeilerij dalen naar 30 euro. Die voor de overige vaartuigen zal 50 euro bedragen. Voordien was dat nog 150 euro. De handelaars in pleziervaartuigen kunnen vanaf maart handelaarsplaten aanvragen voor proefvaarten of demonstratievaarten. De prijs bedraagt 150 euro per plaat en 75 euro per verlenging.

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments