Nieuw protocol en regels voor de pleziervaart

Nieuw protocol en regels voor de pleziervaart

Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Geldig:

Deze regels zijn geldig vanaf 27 mei tot en met 7 juni 2020. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Zijn toegelaten op zee enkel binnen België:

 • brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,...) kunnen worden uitgeoefend tussen zonsopgang en -ondergang
 • zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters kunnen ten allen tijde gebruikt worden
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Zijn toegelaten op binnenwateren enkel binnen België:

 • watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,...) kan worden uitgeoefend tussen zonsopgang en -ondergang en depleziervaartuigen, motorboten en waterscooterskunnen ten allen tijde gebruikt worden onder de voorwaarden inzake het gebruik van de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt geen bijkomende voorwaarden)
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen;
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (ook aan boord van een pleziervaartuig) met meer personen zijn mogelijk in georganiseerd verband en onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter; het aantal personen is beperkt, rekening houdend met de omvang van het vaartuig en de aard van de activiteiten met het oog op het behoud van de social distancing (met een absoluut maximum van 20personen);
 • gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de social distance in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
 • de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.-De nodige maatregelen moeten genomen wordenom de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
 • Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren(op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang)

Overnachting

 • overnachting aan boord is toegestaan

Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Vaartochten met schipper
 • Evenementen, groepsactiviteiten(uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijdenencompetities zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren(vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas, tocht Breskens -Nieuwpoort, tocht Blankenberge -Breskens)

Ben je het eens met deze versoepeling van onze overheid en het lobby werk Wind en Watersport Vlaanderen? Laat al je meningen, bedenkingen en voorstellen gerust weten op de Facebook pagina van ClubRacer. Ondertussen houd je veilig en blijf gezond!

Labels

Auteur

 • Eddy Lekens

Comments