Watersportverbond ondertekent convenant voor verantwoord varen op de Wadden

Watersportverbond ondertekent convenant verantwoord varen WaddenEen groot aantal overheden, recreatie- en natuurorganisaties heeft maandag 3 december het nieuwe convenant Vaarrecreatie Waddenzee getekend. Namens het Watersportverbond tekende de nieuwe voorzitter, Hugo Snoekc.

Doel van het convenant is te komen tot een aantal maatregelen, waarbij de watersporter op een verantwoorde wijze kan blijven genieten van het varen op de Waddenzee, zonder daarbij de unieke en kwetsbare natuurwaarden schade toe te brengen.

De Tweede Kamer heeft vorig jaar, bij de vaststelling van de Planologische Kern Beslissing (PKB) Waddenzee besloten geen maximum te stellen aan het aantal ligplaatsen rond de Waddenzee. Voorwaarde was wel, dat de betrokkenen nieuwe afspraken maakten om het vaargedrag in goede banen te leiden. Dat was de reden voor de provincie Noord-Holland om begin dit jaar alle partijen bij elkaar te roepen. Na overleg werd overeenstemming bereikt over de tekst van een nieuw convenant, dat nu door de handtekeningen van Ministers, gedeputeerden, voorzitters en directeuren is bezegeld.

“Wij zijn er blij mee”, aldus Hugo Snoekc. “Wij geloven er absoluut in dat je door middel van goede voorlichting de watersporters kunt wijzen op het belang van de Waddenzee als natuurgebied. Daar mag je van genieten, maar daar moet je dan wel op een verantwoorde wijze mee omgaan. Juist de watersporter op het Wad staat open voor die boodschap! Immers, als je niets met de natuur hebt , ga je niet varen op de Waddenzee. Door de gezamenlijke aanpak, waar we in dit convenant toe besloten hebben, hopen we onnodige verboden en afsluitingen van platen te voorkomen. De vaarrecreatie op en rond de Waddenzee wordt geen halt toegeroepen; we willen de watersport met alle betrokken partijen duurzaam ontwikkelen.”

Het convenant Vaarrecreatie Waddenzee is ondertekend door de Ministers van VROM en LNV, de Staatssecretaris van V&W, het regionaal College Waddengebied, de gedeputeerden van Noord-Holland, Fryslan en Groningen, de Waddenzee-gemeenten, Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten, Ecomare, de ANWB, HISWA Vereniging/RECRON, de stichting Jachthavens Waddeneilanden, de Vereniging Beroepschartervaart BBZ, de Vereniging Wadvaarders, de Ned. Vereniging van Toerzeilers, de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Landschap Noord-Holland, it Fryske Gea, de Ned. Kano Bond en het Watersportverbond.

De officiële tekst van het convenant en de publieksversie ervan zijn te downloaden via www.waddenzee.nl.

Auteur

  • admin

Comments