Zien en gezien worden met de Simrad AI50

Simrad AI50Simrad AI50Wie de Simrad AI50 installeert, haalt zich een mooi staaltje veiligheid op zee aan boord. De Simrad AI50 is uitgerust met AIS (Automatic Identification System) klasse B. Speciaal ontwikkelt voor de pleziervaart. Op het full colour scherm zal u kunnen aflezen welke grote rakkers uw route dwarsen. U krijgt onder meer hun MMSI-nummer, positie, grondsnelheid, koers en afmetingen duidelijk te zien op uw kleurenscherm.Veel belangrijker echter wel is dat uw motor- of zeiljacht dat uitgerust is met een Simrad AI50 nu ook voor de grote zeeschepen zichtbaar wordt op hun AIS. “Dat ze u niet gezien hebben!”, behoort tot het verleden met de Simrad AI50.

Zeeschepen groter dan 300 ton dienen sinds 1 januari 2005 wereldwijd verplicht uitgerust te zijn met een AIS - Automatic Identification System. Het transpondersysteem werkt op de marifoonkanalen 87 en 88.

Zeeschepen zenden met het AIS hun MMSI registratienummer uit, de roepletters en de naam van het schip, de positie, koers, grondsnelheid, draaisnelheid, type van het schip of de lading, de afmetingen en diepgang en niet verplicht, hun bestemming en geschatte aankomsttijd.

De zeeschepen in de buurt ontvangen deze gegevens die, net als in de controlekamers van de kustwachtcentrales, automatisch geplot worden op een beeldscherm.

Simrad AI50Simrad AI50De Simrad AI50 maakt het nu mogelijk dat ook de pleziervaarders deze gegevens ontvangen en op hun kleurenscherm te zien krijgen. Dergelijke informatie visueel voorgesteld krijgen via een beeldscherm is een belangrijk hulpmiddel bij het te weten komen wat die zeereus nu juist gaat doen.

Nog belangrijker is echter dat motor- en zeiljachten die over een Simrad AI50 beschikken nu zelf dergelijk AIS systeem kunnen uitzenden. Voornamelijk bij slecht weer met slechte zichtbaarheid door onder andere hoge golven of op plaatsen waar de radar blinde vlekken vertoont, gebeurt het wel vaker dat een ‘jachtje’ ongemerkt voorbij gevaren wordt …. of slechter nog …overvaren wordt.

De Simrad AI50 kan makkelijk in de kuip geïnstalleerd worden. Van aan het roer heeft men in een oogopslag zicht op welke vaartuigen er zich in de buurt bevinden ook al bevinden deze zich letterlijk ‘achter de hoek’. Aangesloten op een DSC radio kan men met het aantikken op het beeldscherm van het icoon dat een schip voorstelt hiermee rechtstreeks in contact komen. Dit hoeft niet enkel die zeereus te zijn waarvan u vreest dat hij straks lucifers van uw boot maakt, maar kan ook uw collega zeiler of motorvaarder zijn die uitgerust is met een Simrad AI50.

“Zien en gezien met de Simrad AI50” is het veiligheidsmotto van het Noorse Navico.

Auteur

  • WaterTrends

Comments