Scheepvaartpolitie lanceert preventiecampagne: veilig varen

De Belgische Scheepvaartpolitie (SPN) lanceert komend weekend, haar vijfde preventiecampagne voor de pleziervaart. De campagne die "veilig varen" werd gedoopt, legt dit jaar het accent op het nieuwe politiereglement dat geldt voor het scheepsverkeer op de binnenwateren.

Het startsein voor de campagne "veilig varen" wordt gegeven bij de Scheepvaartpolitie Luik op zondag 29 april. U kan er ’s namiddags terecht kan voor een opendeurdag.

Opendeurdag Spreekt een boottocht maken je aan? De Scheepvaartpolitie Luik geeft je hiertoe de kans tijdens haar opendeurdag op zondag 29 april 2007 vanaf 13u30. Het publiek krijgt uitleg over de taken en opdrachten van de Scheepvaartpolitie en over hun materiaal. Zo worden bijvoorbeeld de boot (RIB) en de sonar tentoongesteld.

Nieuw politiereglement Sinds 1 januari 2007 geldt een nieuw politiereglement voor het grootste deel van de binnenwateren. Er zijn veel veranderingen aangebracht wat betreft:

Het markeren: Elke boot moet geïdentificeerd zijn. De wet voorziet specifieke merktekens volgens de grootte en de snelheid van de boot. Radiocommunicaties: Sinds januari 2007 is de marifoon verplicht. Zo kan de binnenschipper gemakkelijker andere boten contacteren, de sluis bellen of de hulpdiensten verwittigen in dringende gevallen. Verplichte uitrusting: Dit omvat vooral de verplichte veiligheidsuitrusting aan boord zoals veiligheidsvesten, touwen, de brandblusser (voor motorboten), de toeter. Eén van de nieuwe regels die sinds januari van kracht zijn: de hulpmotor als voortstuwingsalternatief voor bepaalde vaartuigen (tot nu toe was enkel een roeispaan verplicht).De zeekaarten en - reglementen moeten ook verplicht aan boord zijn.De verkeersregels: Het nieuwe reglement bepaalt duidelijk welke verkeersregels gelden op de binnenwateren. Bijvoorbeeld wie voorrang heeft of in welke gevallen de boten welke lichten moeten aansteken

Preventieve controlesDe Scheepvaartpolitie stelt voor om boten preventief te controleren: is de veiligheidsuitrusting aangepast en in orde? Hiervoor beschikken de agenten over een formulier waarop de verplichte uitrusting vermeld staat zoals de werking van de lichten, van de toeter of de aanwezigheid van voldoende veiligheidsvesten.De agenten controleren ook of de gasleidingen nog goed zijn of de staat van de motor. Wanneer het formulier volledig ingevuld is en de boot in orde is, dan krijgt de eigenaar een sticker die aangeeft dat zijn boot op de dag van de controle in orde was. Mocht dit niet het geval zijn, dan signaleren de agenten wat er ontbreekt. De booteigenaar kan er dan vervolgens iets aan doen.

Gravering In het kader van de preventiecampagne organiseert de Scheepvaartpolitie graveersessies van boten. Bij de gravering krijgt elke boot een identificatienummer. Een fiche die de kenmerken van de boot weergeeft (grootte, soort romp, motornummer enz.) , wordt dan opgesteld. Deze fiche wordt in een gegevensbank bewaard. Bij diefstal kan de eigenaar het identificatienummer doorgeven dat op de romp gegraveerd is. Dit nummer verschaft de agenten toegang tot de kenmerken van de boot. De diefstal kan binnen de Schengenzone geseind worden met alle gekende kenmerken van de boot in kwestie.

De campagne"Veilig varen" 2007 van de Scheepvaartpolitie is georganiseerd in samenwerking met de agenten van de Federale Overheidsdiensten (FOD) Mobiliteit en Transport, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Wanneer? Zondag 29 april 2007 vanaf 10u30 Waar? Scheepvaartpolitie Luik - Centre Mercury - Rue Wérihet 1 - 4020 Wandre

Auteur

  • WaterTrends

Comments