Deel reddingboten KNRM uit dienst door ijsgang

Gebroeders LudenDoor het winterse weer is er een aantal reddingboten van de KNRM buiten dienst gesteld. Eens in drie tot vier jaar melden verschillende reddingboten zich uit omdat ijsgang het niet meer mogelijk maakt om uit te varen. In noodgevallen kan de KNRM gelukkig een beroep doen op reddingboten van de oude vloot.

Op Lauwersoog ligt de Gebroeders Luden paraat. Het schip voer van 1965 tot 1996 als reddingboot van Lauwersoog en keerde na een kort verblijf in IJsland terug in Lauwersoog en is eigendom van "Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden". Schipper Bert de Boer van KNRM Lauwersoog is blij dat de operationele inzetbaarheid gewaarborgd is door de inzet van een boot uit de oude vloot.

“Eén telefoontje was genoeg om het schip aan de steiger van de KRNM in Lauwersoog te krijgen. De reddingboot Koning Willem I van Schiermonnikoog ligt gevangen in het ijs. In principe worden patiëntenvervoeren vanaf Schiermonnikoog bij ijsgang per helikopter uitgevoerd, maar nu met de potdichte mist, zijn we met de Gebroeders Luden vanuit Lauwersoog in staat om in geval van nood het werk te doen. Er gaat dan een machinist van de vaste Ludenploeg mee en de rest van de bemanning bestaat uit de opstappers van de huidige reddingboten van Lauwersoog.”

KNRM Directeur Roemer Boogaard is ook blij dat de KNRM een beroep kan doen op de leden van Nautische Verenging Oude Redding Glorie, de vereniging waar bijna alle eigenaren van voormalige reddingboten lid van zijn. “Bij ijsgang kunnen de planerende boten van de Redding Maatschappij soms niet meer uitvaren en de oude conventionele schepen nog wel. Zo zijn er naast de Gebroeders Luden op Lauwersoog nog de Johanna Louisa op IJmuiden en de Javazee en Tjerck Hiddes in Den Helder.” Zodra de dooi invalt is het wachten totdat het ijs weg is. Pas dan zullen de reddingboten weer operationeel ingezet kunnen worden.

Op dit moment zijn uit dienst: Enkhuizen, Marken, Huizen, Den Oever, Schiermonnikoog en Ameland.

Achtergrondinformatie KNRM

De KNRM draagt zorg voor de organisatie van het reddingwerk op de Noordzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Randmeren. Vanuit de hoofdvestiging in IJmuiden worden de 42 reddingstations aangestuurd. De KNRM bestaat volledig van vrijwillige bijdragen, jaarlijkse donaties, erfenissen en legaten. Per jaar is 12 miljoen euro nodig om de gehele organisatie, de bijna 1000 vrijwilligers, de 10 beroepsredders en de 70 reddingboten direct inzetbaar te houden. De reddingstations van de KNRM zijn dag en nacht, het gehele jaar door en onder alle (weers)omstandigheden inzetbaar.

Persbericht

Labels

Auteur

  • WaterTrends

Comments