Navigatiekaarten 1801 en 1811 uit de 1800-serie krijgen deze zomer een update

Navigatiekaarten 1800 serieIn ons eerder bericht kon u al lezen dat sommige navigatiekaarten uit de 1800-serie in 2013 niet meer zouden verschijnen of veel later op het jaar. De dienst der Nederlandse Hydrografie heeft ons nu laten weten dat met ingang van 2013 in afwijking van vorige jaren, de 1800 serie niet meer in z'n geheel in het voorjaar zal worden uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen binnen de Defensie en door grote wijzigingen in de verkeersscheidingsstelsels op de Noordzee.

Voor 2013 betekent dit het volgende:

1) De edities voor 2012 blijven geldig tot een nieuwe editie. Het is derhalve belangrijk dat alle in 2012 uitgegeven 1800-kaarten via berichten aan zeevarenden (Baz) bijgewerkt worden totdat de nieuwe editie verschijnt.

2) Kaart 1801 (Belgisch Nederlandse kust) verschijnt naar verwachting per 15 juni 2013. Dit is gerelateerd aan de veranderingen op de Noordzee met ingang vanaf 1 augustus.

3) De kaarten 1811 (Waddenzee West) en 1812 (Waddenzee Oost) zullen naar verwachting in de zomer van 2013 worden uitgegeven.

4) De overige in 2012 gepubliceerde edities verschijnen niet nieuw in 2013 vanwege beperkte productiecapaciteit maar blijven leverbaar.

Met het oog op bovenstaande en de eigen veiligheid, wordt het belang benadrukt dat de kaartgebruikers hun kaarten wekelijks bijwerken met de gegevens uit de (Baz) te vinden op www.hydro.nl

Auteur

  • admin

Comments