Vlaams Minister van Sport zeilt mee tijdens de opening van Sailability Vlaanderen op 26 en 27 april

Sailability VlaanderenOp 12/12/12 werd Sailability Vlaanderen boven de doopvont gehouden. In 2013, telde de vzw reeds 68 leden, waaronder 42 zeilers met een fysieke en/of mentale beperking. Daarenboven heeft Sailability meer dan 100 G-sporters het zeilplezier doen beleven in de provincies Antwerpen, Limburg en zelfs op het Veerse meer. Dankzij de samenwerking met VYF en Parantee, hebben er reeds 7 andere Vlaamse watersportverenigingen interesse getoond om een G-zeilwerking op te starten.

Alvorens G-zeildagen te organiseren in andere clubs door gans Vlaanderen, opent Sailability Vlaanderen haar deuren op 26-27 april in Mol (Port Adventura), waar ook onze Vlaams Minister van Sport zal meezeilen.

Tevens zal op 17-18 mei zal Sailability ter gelegenheid van de BLOSO Watersportdag zowel in Mol als op de VVW Heist actief zijn.
Ook op competitief vlak, zit Sailability Vlaanderen niet stil. Van 7 tot 9 juni zal de 1st Internationale Flanders Sailability Cup gezeild worden. Frankrijk, Nederland en Zwitserland hebben reeds hun deelname bevestigd en de huidige Europese en Wereldkampioen tracht ook deel te nemen.

Philippe Van der Hofstadt, voorzitter van Sailability Vlaanderen: „Door samenspel scoren‟, dat was de kernboodschap die Vlaams minister van Sport in zijn beleidsnota Sport 2009-2014 wilde meegeven. Als alle actoren hun krachten bundelen kan dit alleen maar een meerwaarde vormen voor de persoon met een handicap en zijn omgeving. "Het individu staat centraal".

De positieve gezondheidseffecten van sport en bewegen kunnen niet voldoende onderstreept worden: een betere conditie, meer sociale contacten, een zinvolle vrijetijdsbesteding, de ontwikkeling van een talent, een gezonde uitlaatklep, meer welzijn. Dit geldt zowel voor personen met als zonder handicap.

Meer personen met een beperking in beweging zetten, dat was van bij het begin de gezamenlijke missie van GSport Vlaanderen. Sailability Vlaanderen wil hier haar steentje bijdragen door ook de zeilsport aan te bieden.

Sailability Vlaanderen vzw wil de zeilsport voor iedereen toegankelijk maken, ook voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Buiten in haar eigen inclusieve thuishaven, stimuleert de vzw de reguliere watersportverenigingen en zeilscholen om een G-werking uit te bouwen. Zo ondersteunt ze met haar vloot open zeildagen in andere clubs.

Auteur

  • admin

Comments