Proef met virtuele boeien in het Waddengebied

Waddenzee boei

Actieplan Vaarrecreatie Waddengebied is druk bezig een proef te organiseren met virtuele boeien. Als testlocatie kiest men voor de Waddenzee en er zullen dan geen fysieke boeien in het water te zien zijn. Wadvaarders zullen de boeien zien door middel van GPS-signalen op hun elektronische instrumenten.

De proef wordt ontwikkeld door Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met de Waddenunit, de Wadvaarders en het Actieplan Vaarrecreatie. De beoogde testlocatie is op Blauwe Balg (bij Ameland en Terschelling).  Als alles volgens planning gaat, kan de proef dit jaar nog beginnen.

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments