Extra bijdrage voor maaien waterplanten op IJmeer

maaien waterplanten op IJmeer

Goed nieuws voor watersporters en bedrijven op en aan het IJmeer. Provincie Flevoland heeft via de zomernota een positief besluit genomen om per direct 50.000 euro aan middelen vrij te maken voor het maaien van waterplanten op het IJmeer. "Dit geld is meer dan welkom", zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. In totaal wordt nu een oppervlakte zo groot als 350 voetbalvelden gemaaid.

Op dit moment wordt er op het IJmeer gemaaid met geld van Almere, gemeente Gooise Meren en provincie Noord-Holland. Maar dit was onvoldoende om een prettig vaargebied te realiseren. De waterrecreatiesector heeft nadrukkelijk de provincie Flevoland benaderd voor een extra bijdrage. Ook Flevoland heeft een groot belang hierbij, aangezien het IJmeer deels onder hun grondgebied valt.

"Gelukkig is het tij gekeerd en stelt de provincie zich positief op om het waterplantenprobleem op haar grondgebied aan te pakken", vervolgt Krijger. "Met de toegezegde bijdrage kan er aanzienlijk meer gemaaid worden op het IJmeer. De opdracht van Flevoland ligt klaar en de maaiers kunnen meteen aan de slag, zodat watersporters de rest van het seizoen volop kunnen varen."

Een uniek watersport- en recreatiegebied

Op Flevolands grondgebied bevinden zich naast jachthavens ook veel andere watersportbedrijven die de watersporters bedienen. Het IJmeer trekt veel watersporters uit het gehele IJsselmeergebied, mede vanwege het prettige vaarwater. Het IJmeer is uniek vanwege het catamaranstrand, het catamaranwedstrijdzeilen en de kitesurfmogelijkheden, maar natuurlijk ook vanwege de stranden, horeca en verblijfsrecreatie langs de randen.

Regionaal voorstel met maatregelen

De waterrecreatiesector ervaart al jaren ernstige overlast door hooggroeiende fonteinkruiden op de Randmeren, het IJmeer en het Markermeer. Om de overlast structureel aan te pakken heeft zij in het voorjaar met regionale overheden gewerkt aan een voorstel met gewenste maatregelen voor de korte en langere termijn. Hierover worden gesprekken gevoerd met het ministerie Infrastructuur & Waterstaat. Jaarlijks voldoende maaien blijft noodzaak. Gemeenten in het Randmerengebied betalen via de Coöperatie Gastvrije Randmeren mee aan de maaikosten en ook provincie Noord-Holland doet een flinke duit in het zakje. Provincie Flevoland ondersteunt de maatregelen in het voorstel, maar had tot nu toe nog geen financiering toegezegd.

Labels

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments