HISWA in de bres voor Amsterdamse pleziervaart

Amsterdam pleziervaart

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de watersportondernemer. In de nieuwe Nota Varen 1 van de Gemeente Amsterdam is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van watersportondernemers. De voorgestelde maatregelen – zoals uitsluitend elektrisch varen op de Amsterdamse binnenwateren – hebben een dusdanig grote impact dat ondernemers hun klanten straks niet meer kunnen bedienen en hun deuren moeten sluiten.

HISWA Vereniging – ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport – springt daarom in de bres.

In de Nota Varen 1 kondigt de gemeente 17 nieuwe maatregelen aan zoals een nachtverbod op varen en uitsluitend elektrisch varen op de Amsterdamse binnenwateren. Dit alles in combinatie met de verplichting van een duur vaarvignet. “We gaan er alles aan doen om de gemeente op andere gedachten te brengen. Varen op de binnenwateren wordt zwaar ontmoedigd en ondernemers wordt de bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging.

Forse investering

De verdubbeling van de prijs van een vaarvignet maakt een ligplaats in een jachthaven aan het Amsterdamse binnenwater extra duur, terwijl de exploitant op hoge kosten wordt gejaagd. Jachthavens waar straks uitsluitend elektrische boten liggen, moeten de infrastructuur voor elektriciteit flink verzwaren. Een forse investering voor de ondernemers. Echter als blijkt dat het hoofdnetwerk buiten de haven ontoereikend is, moet de overheid met tonnen bijspringen om de aansluitingen überhaupt mogelijk te maken. “Wij vragen ons af of de gemeente deze kosten in haar begroting heeft meegenomen”, zegt Krijger.

Overbodige maatregelen

Behalve zwaar belastende maatregelen voor ondernemers, zijn veel andere maatregelen overbodig. Krijger: “De gemeente kent de wet niet. Het zou goed zijn als de gemeente zich eens goed door ons laat informeren en gebruikmaakt van de bij ons aanwezige kennis. Het verbod op pleziervaart met meer dan 12 personen kan namelijk geschrapt worden. De Wet Pleziervaartuigen regelt dat boten gebouwd na 1998 een bouwplaatje hebben waarop het maximaal aantal opvarenden is aangegeven.” HISWA Vereniging gaf eerder al tijdens de inspraaktermijn een uitgebreide schriftelijke reactie.

Petitie

Naast HISWA Vereniging roeren watersporters zich ook. De Stichting Pleziervaart startte vorige week een petitie. De petitie ‘Behoud de Amsterdamse grachten voor de pleziervaart’ is inmiddels bijna 4.500 keer ondertekend. Deze petitie bevat een oproep aan de gemeente Amsterdam om de vrijheid van individuen en het ondernemen in de pleziervaart niet in te perken

Labels

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments